Kokybės įrankiai (2 vs Dabartinis)

Kokybės įrankiai (2 vs Dabartinis)

Versija 2 iš 24 Vas 2008, 15:05

Main
 
Redaguoti versiją
← Compare with Previous Revision

Dabartinė versija

Main
 

Content

Line #19 Line #19
Šių įrankių tarpe išvardinti ir tokie, kurie tiktų ir strateginiam visos įmonės valdymui bei planavimui, tačiau dažniau naudojami operaciniame valdyme bei planavime. Tipiškiausi iš jų - tai paslaugų bei gamybos analizės bei statistinio vertinimo įrankiai:  Šių įrankių tarpe išvardinti ir tokie, kurie tiktų ir strateginiam visos įmonės valdymui bei planavimui, tačiau dažniau naudojami operaciniame valdyme bei planavime. Tipiškiausi iš jų - tai paslaugų bei gamybos analizės bei statistinio vertinimo įrankiai: 
* Analitiniai įrankiai:  * Analitiniai įrankiai: 
-** Ašakinės diagramos (Ishikawa arba priežasčių-pasekmių diagramos) - padeda identifikuoti paslaugų ir gamybos procesų sudedamųjų dalių priklausomybes +** [[Ašakinės diagramos]] (Ishikawa arba priežasčių-pasekmių diagramos) - padeda identifikuoti paslaugų ir gamybos procesų sudedamųjų dalių priklausomybes 
** Procesų blokinės schemos - leidžia vienareikšmiškai apibrėžti atskirus darbų etapus viso proceso rėmuose  ** Procesų blokinės schemos - leidžia vienareikšmiškai apibrėžti atskirus darbų etapus viso proceso rėmuose 
* Statistinės analizės įrankiai:  * Statistinės analizės įrankiai: 
Raktažodžiai