Metodologijų palyginimas (Skirtumai)

Metodologijų palyginimas (Skirtumai)

Versija 3 iš 2 Vas 2008, 16:44

Main
 
Redaguoti versiją
← Compare with Previous Revision

Dabartinė versija

Main
 

Content

Line #40 Line #40
* Apribojimai: negamybinėse organizacijose, ypač - IT versle, turi būti adaptuojama. Orientuota į procesų kontroliuojamumą ir atkartojamumą, bet ne į konkrečius veiklos gerinimo metodus. Nesuteikia efektyvių priemonių procesų analizei bei problemų paieškai.  * Apribojimai: negamybinėse organizacijose, ypač - IT versle, turi būti adaptuojama. Orientuota į procesų kontroliuojamumą ir atkartojamumą, bet ne į konkrečius veiklos gerinimo metodus. Nesuteikia efektyvių priemonių procesų analizei bei problemų paieškai. 
* Alternatyvos: standarto atveju alternatyvos nėra, kitais atvejais - aukšto lygio metodologijos, pvz., Balanced Scorecard kartu su operacinio lygio metodologijomis, pvz., ITIL.  * Alternatyvos: standarto atveju alternatyvos nėra, kitais atvejais - aukšto lygio metodologijos, pvz., Balanced Scorecard kartu su operacinio lygio metodologijomis, pvz., ITIL. 
 + 
 +---- 
   
[[Image:vadybiniu_metodologiju_pritaikomumas.jpg]]  [[Image:vadybiniu_metodologiju_pritaikomumas.jpg]] 
 + 
 +Aukščiau esantis grafikas apytiksliai demonstruoja skirtingų metodologijų pritaikomumą įvairioms vadybos ir veiklos sritims. Apatinėje grafiko pusėje esančios metodologijos yra skirtos specifinėms veiklos sritims (duotuoju atveju nagrinėjamos - IT ar net specifiškesnėms IT veikloms, pvz., programavimui). Viršutinėje pusėje esančios metodologijos yra universalios, tinkamos tiek paslaugų, tiek gamybos valdymui. Kairėje grafiko pusėje esančios metodologijos yra orientuotos į totalinį įmonės valdymą, o dešinėje esančios - į darbuotojų veiksmų gerinimą. Viduryje esanti Six Sigma - tai ryškus tarpinės metodologijos pavyzdys: nors ši metodologija orientuota į gamybą, ji daugmaž pritaikoma ir paslaugų teikimui, nedetalizuodama darbo specifikų, ji leidžia gan neblogai kontroliuoti galutinius rezultatus, bet nepateikia totalinio įmonės valdymo koncepcijos. 
 + 

Raktažodžiai

-procesai,įvadas,palyginimas +procesai,įvadas,palyginimas,ITIL,CMM,CMMI,ISO-9000,ISO-9001,Six Sigma,CobIT 
Raktažodžiai