Service desk (2 vs 3)

Service desk (2 vs 3)

Versija 2 iš 27 Sau 2008, 02:58

Main
 
Redaguoti versiją
← Compare with Previous Revision

Versija 3 iš 27 Sau 2008, 03:21

Main
 
Redaguoti versiją
Compare with Next Revision →

Content

Line #3 Line #3
Žiūrint detaliau, Service Desk - tai visuma procesų, procedūrų, žmonių, veiksmų ir pan., atsakingų už bendravimą su klientu, operatyvų teisingos informacijos klientui suteikimą, incidentų registraciją ir pan.  Žiūrint detaliau, Service Desk - tai visuma procesų, procedūrų, žmonių, veiksmų ir pan., atsakingų už bendravimą su klientu, operatyvų teisingos informacijos klientui suteikimą, incidentų registraciją ir pan. 
   
-Nors bendru (ne [[ITIL]]) požiūriu Service Desk irgi yra procesas, [[ITIL]] jį nagrinėja skirtingai - kaip Incidentų valdymo funkciją: viena vertus Service Desk iš tiesų atsakingas už kelis skirtingus procesus (klientų užklausų aptarnavimą, informacijos teikimą, gedimų registravimą ir t.t.), kita vertus, Service Support procesams jis svarbiausias, kaip įėjimo taškas, per kurį palaikomas ryšys su klientu. +Nors bendru (ne [[ITIL]]) požiūriu Service Desk irgi yra procesas, [[ITIL]] jį nagrinėja skirtingai - kaip [[Incident management|Incidentų valdymo]] funkciją: viena vertus Service Desk iš tiesų atsakingas už kelis skirtingus procesus (klientų užklausų aptarnavimą, informacijos teikimą, gedimų registravimą ir t.t.), kita vertus, Service Support procesams jis svarbiausias, kaip įėjimo taškas, per kurį palaikomas ryšys su klientu. 
   
Service Desk veikia kaip sąsaja tarp klientų (išorinio pasaulio) ir kitų procesų (vidinio firmos pasaulio). Service Desk funkcija yra labai glaudžiai susijusi su Incident management procesu.  Service Desk veikia kaip sąsaja tarp klientų (išorinio pasaulio) ir kitų procesų (vidinio firmos pasaulio). Service Desk funkcija yra labai glaudžiai susijusi su Incident management procesu. 
Raktažodžiai