Aktyvaus Planavimo Ciklas

Aktyvaus Planavimo Ciklas

X

Aktyvaus Planavimo Ciklas (APC, kartais dar vadinama "Artendus Planavimo Sesijos" - APS) - tai Pabaltijo šalims adaptuota strateginio įmonių valdymo metodologija, kurią inspiravo Edvardo Demingo darbai, Balanced Scorecard bei LOTS metodologijos, SWOT bei SMART metodikos ir kompleksinės personalo vadybos patirtis. Esminis APC tikslas - sukurti vieningą įmonės valdymo modelį, akcininkų reikalavimus, vertybes bei verslo viziją perkeliant į visus įmonės lygmenis, optimizuojant įmonę ilgalaikiam vystymui. Skirtingai, nei Vakarų šalyse naudojamose metodologijose, į APC yra tiesiogiai įtrauktas kapitalistinis verslo modelis (pridėtinės vertės gamyba). Šiuo metu APC - tai vienintelė Lietuvos sąlygoms pritaikyta procesinio valdymo metodologija.

Esminės problemos, su kuriomis susiduriama, diegiant procesinį valdymą Lietuvoje - tai akcininkų vadybinės patirties trūkumas, neatitikimai tarp įmonės vadovybės suvokiamų tikslų ir akcininkų norų, skirtingas įmonės valdymo supratimas skirtinguose įmonės padaliniuose, kontrolės metodų fragmentiškumas, ilgalaikės kontrolės trūkumas, planavimo neefektyvumas, praraja tarp darbuotojų ir įmonės vadovybės. Dar daugiau - Lietuvoje nėra susiformavusi procesinė ir kapitalistinė darbo veiklos kultūra: darbuotojai pripratę dirbti chaoso sąlygomis, dažnai nesupranta netgi kapitalo kūrimo idėjos. Dėl daugelio šių problemų įmonės veiklos optimizavimas neretai tampa beveik neįgyvendinamu, o įprastos metodologijos diegiamos kraštutinai sunkiai ir nesėkmingai. Siekiant maksimaliai akcentuoti ir kontroliuoti procesinio valdymo metodų planavimą bei užtikrinti ilgalaikį procesinio valdymo diegimą, ir buvo sukurta APC metodologija.

aps_diagrama.jpg

Pagal APC, visas procesinio valdymo diegimas vykdomas, remiantis Demingo ciklu: pirmuose etapuose apibrėžiama įmonės vizija, misija, vertybės, tai susiejama su įmonės veiklomis bei planais, kitose sesijose kaskart detalizuojant ir gilinant apibrėžimus bei tikslinant planavimą. Dėl tokio priėjimo procesinis valdymas tampa priimtinu netgi įmonėms, visiškai neturinčioms veiksmingų vadybos sistemų, rodiklių ar metrikų skaičiavimo.

Planavimas vykdomas iš viršaus į apačią: pradedant bendra akcininkų ir aukščiausios vadovybės sesija, kurioje apibrėžiama misija, vizija ir vertybės, o tuo remiantis, jau vykdomas finansinis planavimas, pradedant pirmąjį tobulinimo ciklo etapą. Kitose sesijose yra vykdomas detalesnis planavimas paskiruose įmonės padaliniuose, o dar vėliau - ir smulkesniuose struktūriniuose vienetuose. Planavimo ciklai vykdomi iteratyviai, kaskart vis giliau detalizuojant įmonės veiklas ir koreguojant bendrą vadybos sistemą taip, kad ji atitiktų kintančią rinkos bei pačios įmonės situaciją.

Visa įmonės veikla yra planuojama, remiantis kapitalistiniu verslo modeliu Balanced Scorecard bendraisiais reikalavimais (Rinka, Finansai, Personalas, Procesai) bei vykdant trumpą SWOT analizę, skirtą gerinimo programų sukūrimui, kiekvienam iš įmonės vystymo aspektų. Remiantis analizių duomenimis, sukuriamas metinis visos įmonės veiklos planas, kurio įgyvendinimas yra kontroliuojamas ir koreguojamas kitoje sesijoje.

Esminiai APC metodologijos privalumai:

 • Tiesiogiai orientuota į verslą (pelningumo didinimą, optimizuojant kaštus ir pajamas)
 • Visaapimanti, pritaikoma planavimui nuo akcininkų reikalavimų iki kasdienės veiklos organizavimo
 • Pritaikyta Lietuvos sąlygoms (atsižvelgiama į mažą darbuotojų patirtį, poreikį procesinio valdymo pagrindų įvedimui, etc.)
 • Taikomi gerai atidirbti, visame pasaulyje pripažinti subalansuoto įmonės vystymo metodai
 • Lanksčios metodikos, tinkamos įvairioms sąlygoms
 • Stiprios priemonės, leidžiančios akcininkams įsitikinti vadovybės darbo efektyvumu

Silpnosios metodologijos vietos:

 • Kompleksiškas teorinis pagrindas, todėl reikalingas patirtį turinčių konsultantų pritraukimas
 • Giliai specializuotoms veiklos sritims APC turi būti naudojama su kitomis metodikomis ar metodologijomis, pvz., ITIL, ISO-17799 ar kt.

Pritaikomumas:

 • Vidutinės ir didelės įmonės (nuo 30 darbuotojų ir daugiau)
 • Itin efektyviai suderinama su ISO-9000 serijos standartų ar ITIL diegimu
 • Tinkama ilgalaikiam visos įmonės veiklos strateginiam planavimui
 • Natūraliai susiejama su biudžetavimo ir įmonės finansų kontrolės procesais

Konkuruojančios metodologijos ir metodikos:

Tarp APC metodologijos naudotojų Lietuvoje - Ultrapramogos, Ogmios Centras, Ranga IV.


Tags: APC, Aktyvaus planavimo ciklas, APS, Artendus, planavimas, strategija, strateginis valdymas, procesinis valdymas Paskutinį kartą keistas 23:58 Pen, 29 Vas 2008 , keitimus įvykdė Main. Peržiūrėtas 12,446 kartų Children Susiję puslapiai share Pasidalinti
Raktažodžiai