Service delivery

Service delivery

Service delivery (Paslaugos teikimas) - tai paslaugų teikimo klientui valdymas. Paslaugų teikimo procesai užžtikrina, kad paslaugos būtų pateikiamos taip, kaip nurodyta sutartyje tarp kliento ir paslaugos teikėjo, formalizuoja įsiparigojimus, užtikrina pastarųjų priežiūrą. Tradiciškai, paslaugos teikimas susideda iš penkių disciplinų, tačiau neretai prie jų prijungiama atskira ITIL sritis - IT Security management (IT saugumo valdymas).

Service delivery (paslaugos teikimas) susideda iš šių procesų:

  • Availability management - pateikiamumo valdymas - įvertina realią paslaugos teikimo kokybę, įvertina, kokia paslaugos dalis buvo suteikta ir pan.
  • Capacity management - resursų valdymas - užtikrina, kad paslaugai teikti bus pakankami kiekiai įrangos, žmonių, etc.
  • Financial management for IT services - IT finansų valdymas - užtikrina, kad pinigai būtų išleidžiami optimaliu (nors nebūtinai taupiausiu) būdu.
  • Service level management - paslaugos įsipareigojimų valdymas - užtikrina, kad sutartyse būtų nurodomi išmatuojami parametrai bei kad paslauga būtų įmanoma.
  • IT Service continuity management - IT paslaugų tęstinumo valdymas užtikrina, kad svarbiausios (įmonei kritiškos) IT paslaugos būtų atstatytos, net ir įvykus nenumatytiems, katastrofiškiems įvykiams.
  • IT Security management - IT saugumo valdymas užtikrina, kad duomenys būtų saugūs ir konfidencialūs.

Service delivery procesai yra skirti paslaugos (arba gaminio) pateikimo klientui (pardavimo) gerinimą: jie padeda užtikrinti, kad klientas gaus tai, ką užsakė, kad įmonė įstengs įgyvendinti įsipareigojimus, kad pinigai, išleisti paslaugai suteikti, bus sugrąžinti iš kliento ir pan.

Paslaugos teikimo ašis - tai paslaugos įsipareigojimų valdymas, kuris pajungia kitus procesus: griežtai apibrėžiant įvairius įmanomus įsipareigojimus, įmonė gali nustatyti reikalavimus visiems kitiems paslaugos teikimo procesams. Kita vertus, paslaugos įsipareigojimų valdymas negali būti pilnai įgyvendintas, neįgyvendinus likusių (neskaitant IT Security management) procesų, nors kiti procesai gali egzistuoti ir formaliai neapibrėžiant įsipareigojimų.


Diskusija apie Service Delivery

Komentarai

Aptarimas
Paskutinį kartą keistas 03:39 Sek, 27 Sau 2008 , keitimus įvykdė Main. Peržiūrėtas 12,500 kartų Children Susiję puslapiai share Pasidalinti
Raktažodžiai