Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma - tai statistiniais metodais paremta įmonės veiklos kokybės gerinimo metodologija. Metodologijos pavadinimas yra kilęs iš graikiškos Sigma raidės, matematinėje statistikoje reiškiančios nuokrypį. Šešios sigmos (six sigma) reiškia 3,4 defekto iš 1 000 000 gaminių - kitaip tariant, beveik idealų gamybinį procesą.

Six Sigma buvo sukurta XX a. 9-ojo dešimtmečio viduryje, "Motorola" kompanijoje, siekiant išspręsti kokybės problemas. Metodologija išplito dešimtmečiu vėliau, daugiausia tarp gamybos įmonių, o po to, kai 1995 m. ji tapo oficialia "General Electric" verslo strategija, Six Sigma susilaukė tarptautinio pripažinimo ir tapo viena iš populiariausių gamybos valdymo metodologijų. General Electric teigia, kad ši metodologija itin pasiteisino - lėktuvų varikliai veikia 9 sigma kokybės lygmenyje.

Iš daugumos kitų vadybos ir kokybės valdymo metodologijų Six Sigma išsiskiria apibendrintu, nestruktūruojančiu pobūdžiu, orientuotu į maksimaliai greitą ir efektyvų svarbiausių problemų sprendimą, į šios veiklos organizavimą įtraukiant ne tik įmonės vadovybę, bet ir darbuotojus. Diegimo metu nustatomos silpniausios procesų vietos, apibrėžiami kotrolės mechanizmai, o paskui remiantis sukauptais duomenimis, gerinama įmonės veikla.

Per gana trumpą laiką Six Sigma pagarsėjo kaip itin efektyvi metodologija, sprendžiant pačias sunkiausias problemas didelėse įmonėse, nors, priešingai, nei teigia kai kurie Six Sigma adeptai, metodologija neleidžia procesų optimizuoti ir kontroliuoti taip giliai, kaip specializuotos, geriausia praktika paremtos metodologijos, pvz., ITIL ar CobIT. Taip pat, Six Sigma nepateikia gatavos procesų valdymo bazės, o priverčia įmonę apibrėžinėti ir kurti įvairius procesus nuo nulio arba nuo to, kas jau yra. Bene esminis Six Sigma trūkumas - tai, kad šią metodologiją sunku taikyti paslaugų įmonėse - skirtingai, nuo gaminių, paslaugų kokybė analizuojama sunkiai. Nepaisant to, Six Sigma taikomos metodikos gali būti efektyviai panaudotos, diegiant tokias metodologijas.


Six Sigma lygiai vaizdžiai

Kompiuterio kietasis diskas, kaip dažnai teigia gamintojai, gaminamas, naudojant 9-10 Sigmų procesą. Aviacinė technika dažniausiai gaminama daugiau, nei 6 Sigmų kokybės lygmeniu. Dauguma automobilių detalių yra gaminamos 6 Sigmų kokybės lygmeniu.

 • 3 Sigma - 66'800 defektų / 1'000'000 galimybių
 • 4 Sigma - 6'210 defektų / 1'000'000 galimybių
 • 5 Sigma - 233 defektų / 1'000'000 galimybių
 • 6 Sigma - 3,4 defektų / 1'000'000 galimybių


Six Sigma metodologijos procesai ir principai


Valdant įmonės veiklą, Six Sigma remiasi cikline penkių fazių kokybės gerinimo metodika "DMAIC" (angl. Define, Measure, Analyse, Improve, Control), labai panašia į naudojamas kitose metodologijose (pvz., Capability Maturity Model), tačiau akcentuojančia grįžtamąjį ryšį (Control fazė) bei statistinius metodus:

 • Define: Nustatomi silpniausi įmonės procesai, siektini rezultatai, bendra strategija ir t.t..
 • Measure: Procesai tiksliai apibrėžiami, išskiriant matavimui tinkamus rodiklius (KPI, angl. Key Performance Indicator), pradedama rinkti statistika.
 • Analyse: Gauti rezultatai analizuojami (ieškoma prastos darbo, produkcijos ar paslaugų kokybės priežasčių).
 • Improve: Procesas optimizuojamas (remiantis prieš tai gautais analizės duomenimis).
 • Control: Procesas kontroliuojamas. Pastaroji fazė turi tapti nuolatine (nesibaigiančia), o ją pasiekus, procesą galima kartoti nuo pirmosios fazės, gerinant kitus veiklos aspektus.


Six Sigma turi ir panašų projektų valdymo metodą, vadinamą "DMADV" (angl. Define, Measure, Analyze, Design, Verify):

 • Define: formaliai apibrėžiami kūrimo tikslai ir kūrimo darbai, atitinkantys užsakovo reikalavimus ir bendrą įmonės strategiją.
 • Measure: nustatomi CTQ (angl. Critical To Quality parametrai, pan., kaip ir ITIL naudojamos Ishikawa diagramos), produkto bei gamybos proceso galimybės, rizikos faktoriai ir pan.
 • Analyze: sukuriamos ir išanalizuojamos alternatyvos, sukuriama pirminė produkto konstrukcija bei jos variantai, ištiriamos konstrukcijos galimybės, pasirenkamas geriausias variantas.
 • Design: sukuriama detali produkto konstrukcija, ji optimizuojama, suplanuojamas konstrukcijos patikrinimas. Šioje fazėje neretai naudojama gamybos ir produkto panaudojimo simuliacija, vykdomi įvairūs bandymai.
 • Verify: patikrinama konstrukcija, pradedama pilotinė gamyba ar naudojimas, sukuriamas gamybos procesas ir gaunamas sėkmės patvirtinimas iš proceso sąvininkų.


Diegiant Six Sigma, remiamasi 6 baziniais principais:

 • Nuoširdus susidomėjimas klientu ir jo veikla.
 • Valdymas, remiantis duomenimis bei faktais.
 • Orientaciją į procesą, proceso valdymą ir proceso gerinimą.
 • Proaktyvinis (anksčiau, nei prasidės problemos) valdymas.
 • Bendradarbiavimas be sienų (korporatyvinių procesų skaidrumas).
 • Tobulybės siekis ir atlaidumas nesėkmėms.


Pagal Six Sigma, darbuotojai išskiriami į penkias grupes:

 • Čempionai - įmonės vadovai, nustatantys bendrą strategiją.
 • Juodųjų diržų mokytojai - aukščiausio lygio konsultantai, konsultuojantys čempionus ir apmokantys kitus "diržus".
 • Juodieji diržai - įmonės padalinių, stambių darbo grupių vadovai, itin gerai žinantys Six Sigma, apibrėžiantys ir optimizuojantys procesus ir pan.
 • Žalieji diržai - specializuotų grupių lyderiai, veiklesni darbuotojai, kurių žinios būtinos, norint optimizuoti darbą.
 • Geltonieji diržai - dauguma įmonės darbuotojų, bent minimaliai supažindintų su Six Sigma teorija.

Diskusija apie Six Sigma

Komentarai

Aptarimas
Tags: Six Sigma, statistika, procesai Paskutinį kartą keistas 21:50 Pen, 1 Vas 2008 , keitimus įvykdė Main. Peržiūrėtas 20,502 kartų Children Susiję puslapiai share Pasidalinti
Raktažodžiai