Availability management (Skirtumai)

Availability management (Skirtumai)

Versija 1 iš 27 Sau 2008, 03:56

Main
 
Redaguoti versiją

Dabartinė versija

Main
 

Content

Line #3 Line #3
Esant išvystytam pateikiamumo valdymo procesui, egzistuoja šie subprocesai:  Esant išvystytam pateikiamumo valdymo procesui, egzistuoja šie subprocesai: 
* Paslaugos pateikiamumo reikalavimų apibrėžimas  * Paslaugos pateikiamumo reikalavimų apibrėžimas 
- * Paslaugos pateikiamumo plano sudarymas +* Paslaugos pateikiamumo plano sudarymas 
- * Pateikiamumo stebėjimas +* Pateikiamumo stebėjimas 
- * Aptarnavimo darbų kontrolė +* Aptarnavimo darbų kontrolė 
   
   
Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujasi pateikiamumo valdymas, vertindamas paslaugas:  Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujasi pateikiamumo valdymas, vertindamas paslaugas: 
- * Pateikiamumas (Serviceability) – jei paslauga gaunama iš trečiosios šalies, šis parametras apibrėžia tiesiog laukiamą paslaugos ar komponento pateikiamumą procentais (pvz., 99.5 proc. mėnesinio paslaugos veikimo). +* Pateikiamumas (Serviceability) – jei paslauga gaunama iš trečiosios šalies, šis parametras apibrėžia tiesiog laukiamą paslaugos ar komponento pateikiamumą procentais (pvz., 99.5 proc. mėnesinio paslaugos veikimo). 
- * Patikimumas (Reliability) – laiko tarpas, kurį paslauga ar komponentas veikia be gedimų (MTBF - Mean time between failures) arba gedimų skaičių per numatytą laikotarpį (pvz., gedimų skaičių per mėnesį ar metus). +* Patikimumas (Reliability) – laiko tarpas, kurį paslauga ar komponentas veikia be gedimų (MTBF - Mean time between failures) arba gedimų skaičių per numatytą laikotarpį (pvz., gedimų skaičių per mėnesį ar metus). 
- * Atstatomumas (Recoverability) – laiko tarpas, reikalingas atstatant paslaugą ar komponentą į darbingą būseną (tokią, kuri buvo iki gedimo). +* Atstatomumas (Recoverability) – laiko tarpas, reikalingas atstatant paslaugą ar komponentą į darbingą būseną (tokią, kuri buvo iki gedimo). 
- * Aptarnaujamumas (Maintainability) – paslaugos ar komponento pritaikymas aptarnavimui, įskaitant ir potencialiai kenksmingas pasekmes, kurias gali sukelti planiniai darbai ir pan., nepriklausomai nuo to, ar darbai yra planiniai, ar reaguojant į incidentą. +* Aptarnaujamumas (Maintainability) – paslaugos ar komponento pritaikymas aptarnavimui, įskaitant ir potencialiai kenksmingas pasekmes, kurias gali sukelti planiniai darbai ir pan., nepriklausomai nuo to, ar darbai yra planiniai, ar reaguojant į incidentą. 
- * Atsparumas (Resilience) – paslaugos ar komponento sugebėjimas atlaikyti kitų, susijusių paslaugų ar komponentų gedimus bei automatiškai atsistatyti. +* Atsparumas (Resilience) – paslaugos ar komponento sugebėjimas atlaikyti kitų, susijusių paslaugų ar komponentų gedimus bei automatiškai atsistatyti. 
- * Saugumas (Security) – atsparumas saugumo skylėms. +* Saugumas (Security) – atsparumas saugumo skylėms. 
   
   
Pateikiamumo valdymo (Availability management) procesas labai giliai susietas su paslaugų lygio (Service Level management) procesu: kuriant ir teikiant paslaugą (servisą), reikia užtikrinti, kad visi serviso aspektai būtų išmatuojami ir aprašyti. Tai ir garantuoja [[SLM]] procesas, tuo tarpu pateikiamumo valdymas užtikrina matavimo rezultatų gavimą ir panaudojimą. Tipiški įvertinimui tinkami parametrai, kurie būna įtraukiami į [[SLA]] (angl. Service Level Agreement):  Pateikiamumo valdymo (Availability management) procesas labai giliai susietas su paslaugų lygio (Service Level management) procesu: kuriant ir teikiant paslaugą (servisą), reikia užtikrinti, kad visi serviso aspektai būtų išmatuojami ir aprašyti. Tai ir garantuoja [[SLM]] procesas, tuo tarpu pateikiamumo valdymas užtikrina matavimo rezultatų gavimą ir panaudojimą. Tipiški įvertinimui tinkami parametrai, kurie būna įtraukiami į [[SLA]] (angl. Service Level Agreement): 
- * Paslaugos apibrėžimas, nusakantis sudedamasiąs paslaugos dalis. +* Paslaugos apibrėžimas, nusakantis sudedamasiąs paslaugos dalis. 
- * Pateikiamumas (angl. Availability) - paslaugos sudedamųjų dalių rodikliai (angl. QoS - Qoality of Service), pvz., ICMP atsakymų laikai, SQL užklausų vykdymo laikai, etc.. +* Pateikiamumas (angl. Availability) - paslaugos sudedamųjų dalių rodikliai (angl. QoS - Qoality of Service), pvz., ICMP atsakymų laikai, SQL užklausų vykdymo laikai, etc.. 
- * Service desk užklausos: incidentų kiekiai, reakcijos laikai, sprendimo laikai. +* Service desk užklausos: incidentų kiekiai, reakcijos laikai, sprendimo laikai. 
- * Aplinkybės (angl. Contingency): sutartos paslaugos teikimo sąlygos, reikalinga dokumentacija, patalpos, trečiųjų šalių įtraukimas ir pan.. +* Aplinkybės (angl. Contingency): sutartos paslaugos teikimo sąlygos, reikalinga dokumentacija, patalpos, trečiųjų šalių įtraukimas ir pan.. 
- * Resursų panaudojimas (angl. Capacity) - duomenys apie tinklo pralaidumą, uždelsimus, vartotojų kiekius, ataskaitas, etc.. +* Resursų panaudojimas (angl. Capacity) - duomenys apie tinklo pralaidumą, uždelsimus, vartotojų kiekius, ataskaitas, etc.. 
- * Kaštų duomenys - paslaugos apmokestinimas, baudos, numatytos atvejams, kai SLA sąlygos neįvykdomos. +* Kaštų duomenys - paslaugos apmokestinimas, baudos, numatytos atvejams, kai SLA sąlygos neįvykdomos. 
   
   
Raktažodžiai