SWOT (Skirtumai)

SWOT (Skirtumai)

Versija 3 iš 28 Vas 2008, 09:45

Main
 
Redaguoti versiją
← Compare with Previous Revision

Dabartinė versija

Main
 

Content

Line #1 Line #1
SWOT (nuo angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats - Stiprybės, Silpnybės, Galimybės, Pavojai - SSGP) - tai greito planavimo metodika, leidžianti mažomis laiko sąnaudomis įvertinti esamą situaciją ir atrasti greitus sprendimus, kurie leistų minimaliomis sąnaudomis (pasinaudojant esamomis įmonės stiprybėmis) greitai pagerinti situaciją ir išvengti rizikų. Metodika buvo sukurta marketinginiams tikslams - efektyviam rinkos įsisavinimo planavimui, tačiau ilgainiui pasiteisino, kaip visų rūšių įmonių padaliniams tinkama.  SWOT (nuo angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats - Stiprybės, Silpnybės, Galimybės, Pavojai - SSGP) - tai greito planavimo metodika, leidžianti mažomis laiko sąnaudomis įvertinti esamą situaciją ir atrasti greitus sprendimus, kurie leistų minimaliomis sąnaudomis (pasinaudojant esamomis įmonės stiprybėmis) greitai pagerinti situaciją ir išvengti rizikų. Metodika buvo sukurta marketinginiams tikslams - efektyviam rinkos įsisavinimo planavimui, tačiau ilgainiui pasiteisino, kaip visų rūšių įmonių padaliniams tinkama. 
 + 
 + pagrindinis įmonės būklės jėgos, silpnumo, galimybių, pavojų vertinimo metodas, palyginimas su konkurentais. Jėga ir silpnumas –įmonės vidaus faktoriai: finansiniai ir techniniai ištekliai, marketingo ir organizaciniai įgūdžiai. Galimybės ir pavojai- išorinės jėgos nepalankūs veiksniai, kliudantys siekti strateginių tikslų: technologiniai, konkurenciniai, ekonominiai, politiniai pokyčiai. 
 + 
   
Taikant metodiką, pirmiausiai identifikuojami vidiniai ir išoriniai faktoriai:  Taikant metodiką, pirmiausiai identifikuojami vidiniai ir išoriniai faktoriai: 
-* Vidiniai faktoriai (įmonės ar padalinio, bet ne aplinkos savybės): +* Vidiniai faktoriai (įmonės ar padalinio, bet ne aplinkos savybės, pvz.: finansiniai ir techniniai ištekliai, marketinginės ir organizacinės kompetencijos): 
** Stiprybės  ** Stiprybės 
** Silpnybės  ** Silpnybės 
-* Išoriniai faktoriai (aplinkos, bet ne įmonės/padalinio savybės): +* Išoriniai faktoriai (aplinkos, bet ne įmonės/padalinio savybės, pvz.: rinkos technologiniai, konkurenciniai, ekonominiai ir politiniai pokyčiai): 
** Galimybės  ** Galimybės 
** Pavojai  ** Pavojai 
Raktažodžiai