BSC SWOT

BSC SWOT

BSC SWOT arba Balanced Scorecard SWOT analizė - tai adaptuota SWOT metodika, ištaisanti vieną iš pagrindinių SWOT problemų - visišką nestruktūruotumą pagal veiklos sritis bei dalinai pataisanti SWOT trūkumus, neleidžiančius kurti tarpusavyje susietus planus paskiriems įmonės padaliniams. BSC SWOT analizę 2001 metais sukūrė procesinio valdymo ekspertai Lenartas Norbergas (Lennart Norberg) ir Teris Braunas (Terry Brown).

Skirtingai, nei įprastoje SWOT, BSC SWOT analizuoja keturias veiklos sritis, apibrėžtas pagal Balanced Scorecard metodologiją, todėl leidžia pilniau ir užtikrinčiau įvertinti situaciją bei sukurti geresnius būsimos veiklos planus. Dėl to paties privalomo skaidymo pagal keturias sritis (klientų, finansų, žmonių ir procesų), lengviau vykdyti totalinį planavimą, kai analizę atlieka visos įmonės vadovybė, o paskui - paskiri įmonės padaliniai.


Stiprybės Silpnybės Galimybės Pavojai
Finansinės finansinės stiprybės finansinės silpnybės finansinės galimybės finansinės grėsmės
Klientinės klientinės stiprybės klientinės silpnybės klientinės galimybės klientinės grėsmės
Veiklos / procesinės veiklos stiprybės veiklos silpnybės veiklos galimybės veiklos grėsmės
Žmogiškos žmogiškos stiprybės žmogiškos silpnybės žmogiškos galimybės žmogiškos grėsmės


The traditional SWOT analysis would look at external factors when looking at opportunities and threats. However the BSC SWOT would consider these attributes from both an external and internal perspective. Each field in the matrix may be looked upon as a question. For instance: 'What are my internal strengths?' or 'What opportunities do I have with my people?'. The BSC SWOT concept works best if a full understanding of BSC and SWOT analysis exists in order to create the right outcome.

(1) The fourth perspective in BSC is usually called 'Learning and Growth' but occasionally this perspective is just called 'People perspective' or 'Employee perspective'(David Norton, European Summit, Barcelona 2006)

Komentarai

Aptarimas
Tags: SWOT, planavimas, BSC, Balanced Scorecard Paskutinį kartą keistas 04:33 Pir, 24 Rugp 2009 , keitimus įvykdė Main. Peržiūrėtas 5,346 kartų Children Susiję puslapiai share Pasidalinti
Raktažodžiai