Change management

Change management

Pakeitimų valdymas (angl. Change management) - plati sąvoka, į kurią gali būti įtraukta praktiškai visa įmonės veikla, kuri tik nėra susijusi su gedimų šalinimu, veiklos rodiklių įvertinimu ir pan.. Siauresne prasme pakeitimų valdymas - tai bet kokių darbų, kurie tik susiję su CMDB pakeitimais, valdymas.

Dar kuriant konfigūracijų valdymo metodologijas, buvo įsitikinta, kad teisingą informaciją apie naudojamus resursus, įrangą, programas ir pan. įmonė gali turėti tik tada, kai visi tokių resursų įvedimai, pakeitimai ir šalinimai yra registruojami (kitaip tariant, išsaugomi reikalingi duomenys). Konfigūracijų valdymo procesas pats savaime negali užtikrinti, kad CMDB bus teisinga ir pilna: net atkakliausias konfigūracijų administratorius gali nesužinoti apie realiai atliktus įrangos pakeitimus ar naują įrangą, todėl, jei nėra pakeitimų valdymo, netgi teisinga ir pilna CMDB ilgainiui tampa neteisinga, joje išlieka tik dalis įmonės įrangą aprašančių įrašų. Todėl reikalingas procesas, kuris užtikrintų, kad visi pakeitimai atsispindėtų įmonės naudojamoje CMDB.

Kita vertus, buvo įsitikinta, kad neplanuoti ar blogai organizuoti keitimai gali turėti katastrofiškų pasekmių įmonei: pavyzdžiui, atnaujinant serverį, kurio resursų nepakanka, gali sustoti visos įmonės darbas, ir nors toks atnaujinimas išspręstų dėl nepakankamo našumo kilusias problemas, atliktas nelaiku ar neinformavus naudotojų, toks atnaujinimas gali atnešti didžiulius nuostolius.

Aukščiau minėtos priežastys ir nustato esminius pakeitimų valdymo tikslus:

 • Užtikrinti, kad visi pasikeitimai atsispindėtų CMDB taip, kaip reikalauja konfigūracijų valdymo procesas
 • Užtikrinti, kad pakeitimų pasekmės bus įvertintos, pakeitimai bus atliekami, informuojant suinteresuotus naudotojus bei gaunant jų pritarimą.
 • Užtikrinti, kad pakeitimai būtų naudingi visai įmonei.

IT įmonėje ar įmonės IT padalinyje pakeitimų valdymas turėtų kontroliuoti visus svarbius darbus, kuriuose tik gali keistis CMDB duomenys. Jei CMDB laikomi duomenys apie visą įmonei reikšmingą infrastruktūrą, pakeitimų valdymas, užtikrinantis CMDB teisingumą, tuo pačiu gali užtikrinti ir tų pakeitimų saugumą - tokiu atveju įmonėje atsiranda galimybė vykdomus darbus kontroliuoti formaliais metodais, remiantis CMDB duomenimis, o ne kiekvieną darbą organizuoti, kaip atskirą projektą.

Tipišku atveju, pakeitimus galima skirstyti į tris rūšis:

 • CMDB sukuriamas naujas įrašas
 • CMDB keičiamas esamas įrašas
 • CMDB uždaromas esamas įrašas


Kiekvienas pakeitimas turėtų susidėti iš kelių stadijų:

 • Pakeitimo rizikos įvertinimas
 • Pakeitimo tvirtinimas
 • Pakeitimo vykdymas
 • Sėkmingumo patikrinimas


Incidentų (gedimų) atveju, gali būti naudojama šiek tiek kitokia pakeitimų tvirtinimo schema:

 • Šalinamas gedimas
 • Pakeitimai registruojami CMDB
 • Tikrinama, ar pakeitimas nesukėlė nenumatytų pasekmiųDiskusija apie Change management

Komentarai

Aptarimas
Paskutinį kartą keistas 03:53 Sek, 27 Sau 2008 , keitimus įvykdė Main. Peržiūrėtas 6,355 kartų Children Susiję puslapiai share Pasidalinti
Raktažodžiai