Configuration management

Configuration management

Configuration management (Konfigūracijų valdymas) - visuma veiksmų, procesų ir procedūrų, skirtų CMDB (konfigūracijos valdymo duomenų bazės, angl. Configuration Management Data Base) palaikymui.

Pagrindinės šio proceso sąvokos - tai CMDB (konfigūracijų duomenų bazė) ir CI (CMDB įrašas, iš angl. Configuration Item).

Konfigūracijų valdymas - bene seniausias iš ITIL procesų, faktiškai, ITIL kūrėjai įtraukė jau nuo ~1960-ųjų kurtas konfigūracijų valdymo metodologijas į ITIL, jas keisdami tik tiek, kad būtų galima suderinti su kitais procesais. Tiesa, ITIL konfigūracijų valdymo sąvoka yra platesnė, pritaikyta visų firmai svarbių duomenų valdymui. Konfigūracijų valdymo procesas yra labai svarbus, apjungiantis kitus palaikymo procesus į vieną visumą: jei įmonė įstengia efektyviai vykdyti šį procesą, galima tarti, kad ji valdo visą savo IT ūkį.

Pagrindinis konfigūracijų valdymo tikslas - užtikrinti tikslią, teisingą ir savalaikę informaciją apie įmonei svarbius dalykus. Informacija saugoma CMDB. Siaurąja prasme konfigūracijų valdymas aprašo techninę ir programinę įrangą, jos sąryšius ir pan., plačiąja prasme - bet ką, kas tik yra susiję su IT skyriaus darbu: kompiuterius, paslaugas, klientus, darbuotojus, dokumentus, etc.

Konfigūracijų valdymo proceso įgyvendinimas užtikrina efektyvų visų kitų ITIL procesų darbą bei naudą. Be konfigūracijų valdymo praktiškai negali veikti Availability management ir Problem management procesai.

Pagrindiniai Configuration management vykdomi darbai:


  • Identifikavimas – visų IT ūkio komponentų identifikavimas, aprašymas ir įtraukimas į CMDB.
  • Kontrolė – kiekvieno CI valdymas, jį galinčių keisti asmenų nustatymas.
  • Statuso nustatymas – kiekvieno CI statuso įrašymas ir valdymas.
  • Patikrinimas - priežiūra bei auditai, skirti CMDB korektiškumui užtikrinti.


CMDB pakeitimus vykdo Change management (pakeitimų valdymo) procesas, o konfigūracijų valdymo procesas nurodo, kaip ir kokie duomenys turi būti saugomi bei kontroliuoja pakeitimų valdymo procesą, reikalaudamas, kad būtų registruojami visi pakeitimai, informacija CMDB būtų pakankama ir t.t., t.y., veikia kaip duomenis ir jų struktūrą prižiūrinti instancija.

Diegiant ITIL, tenka tuo pat metu diegti ir konfigūracijų valdymo, ir pakeitimų valdymo procesus, nors pastarasis iš principo gali egzistuoti ir be CMDB, t.y. gali būti pradėtas diegti anksčiau. Kita vertus, konfigūracijų valdymas, nesant pakeitimų valdymo, tampa tiesiog neįmanomu.

Daugiausiai iš konfigūracijų valdymo išlošiantys procesai - tai incidentų valdymas (greitesnis incidentų sprendimas, remiantis tikslesniais techniniais duomenimis) bei problemų valdymas (išsami statistika apie gedimus ir pan.). Taip pat, konfigūracijų valdymas leidžia surišti techninę įrangą su servisais, tokiu būdu tapdamas Service support ir Service delivery procesus jungiančia grandimi.

Nuorodos:


  • Įvadas į konfigūracijų valdymą (angl.)
  • Institute of Configuration Management (angl.)

Diskusija apie konfigūracijų valdymą

Komentarai

Aptarimas
Tags: ITIL, Configuration management, konfigūracijų valdymas Paskutinį kartą keistas 02:19 Pir, 24 Rugp 2009 , keitimus įvykdė Main. Peržiūrėtas 6,068 kartų Children Susiję puslapiai share Pasidalinti
Raktažodžiai