FITS

FITS

FITS (Framework for ICT Technical Support) - tai ypatingai supaprastinta ITIL versija, pritaikyta mokykloms. Šios metodologijos kūrėja - Didžiosios Britanijos mokyklų valstybinė organizacija BECTA (British Educational Communications and Technology Agency), apie 2003 metus sukūrusi itin supaprastintą, mažiems IT padaliniams pritaikytą ITIL variantą.

Pradžioje FITS buvo skirta tik mokykloms, tačiau dėl paprastumo bei atvirumo (visa metodologinė informacija gali būti nemokamai gauta iš BECTA interneto svetainės) ši metodologija ėmė plisti ne tik mokyklose, bet ir komercinių įmonių IT padaliniuose.

FITS požiūriu, procesai skirstomi pagal keturias jų atliekamas funkcijas:

 • Reaktyviniai (Reactive) procesai - pagalbos tarnyba, incidentų valdymas
 • Proaktyviniai (Proactive) procesai - problemų valdymas, pateikiamumo ir resursų valdymas
 • Pakeitimų (Change) procesai - pakeitimų, konfigūracijų ir projektų (release) valdymas
 • Strateginiai (Strategic) procesai - paslaugų tęstinumo (continuity), finansų ir paslaugų lygio (service level) valdymas

Visi šie procesai susideda į ištisinį ciklą: paslaugų apibrėžimas (strategija), naujų bei atnaujintų paslaugų įvedimas (pakeitimai), paslaugų gerinimas (proaktyviniai procesai) ir paslaugų priežiūra (reaktyviniai procesai).

fits_diagram.gif

Savo procesais bei moduliais FITS veik niekuo nesiskiria nuo ITIL, esminiai nuokrypiai - didelis supaprastinimas, mažesnis dėmesys dokumentacijai, didesnis dėmesys nuolatiniam procesų gerinimui (pastarasis dalykas, beje, dabar jau giliai akcentuojamas ir ITIL v3), ypatingai akcentuojamas proaktyvumas. FITS metodologija sukurta, ilgą laiką mokyklų IT padaliniuose taikant ITIL metodologiją ir analizuojant klaidas bei sunkumus, iškylančius diegiant ITIL - neproporcingai didelį biurokratizavimą, nesubalansuotą procesų valdymą (kai vieni procesai, pvz., Incident management, išvystomi, o kiti, pvz., Change management - nepaliečiami), neapgalvotai pasirenkamos procesų valdymo programos ir pan.. Vienas iš labiausiai akcentuojamų dalykų - tai, kad FITS labiau orientuota į proaktyvinį veiksmą, teigiama, kad techninis palaikymas - tai ne šiaip incidentų sprendimo padalinys, o paslaugos teikėjas, turintis užtikrinti, kad incidentai išvis nekiltų.

Pagrindiniai FITS privalumai:

 • 20 metų tobulinti ITIL procesai
 • Išbandyti ir patikrinti procesai, pritaikyti mokyklų IT padaliniams
 • Procesai yra supaprastinti ir "paruošti naudojimui" - t.y., gavęs aprašymus, IT padalinys iškart gali pradėti pagal juos dirbti.
 • FITS pateikia šablonus, darbų sąrašus ir pan. dokumentus, kuriuos galima parsisiųsti ir iškart pradėti naudoti. Iškilus poreikiui, visi šie ruošiniai yra lengvai perdirbami.
 • FITS yra paremtas greito starto idėja, orientuotas į tai, kad su minimaliomis laiko bei darbo sanaudomis kuo greičiau gauti juntamus rezultatus.
 • Metodologija atskira administracinius darbus nuo techninių, todėl leidžia lengviau panaudoti mažų IT padalinių resursus.
 • Vienas iš esminių FITS tikslų - palaikyti mažiausią įmanomą IT padalinių savikainą.
 • Kitas svarbus tikslas - atskirti ne IT personalo veiklą nuo IT (pvz., išvengti mokytojų įtraukimo į IT problemų sprendimą)
 • Galų gale, FITS leidžia įvertinti ir pademonstruoti IT personalo įnašą į įmonės veiklą.

Panagrinėję FITS aprašomus procesus, pastebėtume, kad FITS - tai tas pats ITIL, tik su truputį kitaip sudėliotais akcentais ir gilia orientacija į mažus (iki 10-20 žmonių, ar netgi 3-5 žmonių) IT padalinius (Būtent todėl FITS procesų čia atskirai ir nevardinu). Neverta užmiršti ir labai svarbaus "mokyklinio" FITS aspekto: pedagogų patirties dėka ši metodologija tapo daug suprantamesne už ITIL, kita vertus, mokyklų taikomi IT reikalavimai šiais laikais jau tapo itin griežtais: pavienis, 15 minučių trukęs incidentas gali reikšti keliasdešimt neįvykusių pamokų, taigi, iš to ir kyla itin stiprus proaktyvinių veiksmų akcentavimas. Dar viena specifika - FITS kūrėjai šią metodologiją rekomenduoja ne tik IT, bet ir susijusių sričių, pvz., elektros ūkio, maitinimo įrangos ir pan. valdymui, t.y., pastebimas gilesnis IT padalinių integravimasis į įmonę, nei ITIL atveju.

Taigi, mažiems IT padaliniams FITS metodologija gali būti daug lengvesnė ir tinkamesnė, nei pilnavertis ITIL, kuriame neretai akcentuojami dalykai, svarbūs tūkstantiniams IT departamentams. Todėl įmonėms, tik pradėjusioms galvoti apie ITIL diegimą, rekomenduočiau startuoti nuo FITS.

Nuorodos: FITS metodologijos puslapis


Diskusija apie FITS

Komentarai

Aptarimas
Tags: FITS, ITIL, procesai, greitas diegimas Paskutinį kartą keistas 21:51 Pen, 1 Vas 2008 , keitimus įvykdė Main. Peržiūrėtas 4,279 kartų Children Susiję puslapiai share Pasidalinti
Raktažodžiai