Kokybės įrankiai

Kokybės įrankiai

Pagrindiniai procesinio (kokybės) valdymo įrankiai (priemonės sėkmingai įmonės veiklai įgyvendinti) - kokie jie yra ir kaip gi juos naudoti?

Iš esmės, visas šias priemones galima suskirstyti į tris grupes:

 • strateginės - valdančios visą įmonę ilgalaikėje perspektyvoje
 • operacinės - padedančias susieti kasdienę veiklą su ilgalaikiais įmonės tikslais
 • taktinės - taikomos kasdienėje veikloje, naudojamos žemesnių grandžių darbuotojų

Kiekviena iš šių priemonių turi savus tikslus, jas tiria yra atskiros metodologijos bei metodikos, todėl neverta jų painioti (pvz., naudoti operacinį ITIL strateginiam įmonės valdymui ar strateginį Balanced Scorecard bandyti pritaikyti standartiniams darbuotojo veiksmams vertinti). Kai kurie įrankiai tinkami įvairiems įmonės veikimo lygmenims (pvz., grupinio darbo programos ar biudžetai), tuo tarpu kiti - tik specifinėms veiklos sritims (pvz., kontrolės lapai ar statistinio pasiskirstymo diagramos). Žemiau pateikti sąrašai - tai įvairios priemonės, sąlyginai suskirstytos į grupes pagal tai, kokiam lygmeniui jos yra pačios būtiniausios.

Strateginio valdymo įrankiai

Didžiąja dalimi - tai įvairūs bendrieji įmonės dokumentai ir įrankiai, naudojami vadovybės bei pagrindinių įmonės padalinių veiklos kontrolei. Šiuos įrankius pateikia įvairios metodologijos, iš kurių žinomiausios - tai Balanced Scorecard, APS ir pan.:

 • Vizija, misija, vertybės - tai įmonės bendrojo reguliavimo priemonės, susiejančios strateginius įmonės procesus su bendraisiais akcininkų reikalavimais
 • Tikslai (strateginis tikslų žemėlapis) - tai konkretizuotos bendrojo reguliavimo priemonės, apibrėžiančios akcininkų reikalavimus vidiniais įmonės terminais
 • Įmonės politikos (kokybės politika, aplinkosaugos politika ir pan.) - bendrosios kasdienio veiklos reguliavimo priemonės
 • Vystymo planai bei strateginės programos - konkrečių vadovybės veiksmų planai
 • Biudžetai - finansinės prognozės bei finansinės vadovybės veiksmų planų išraiškos

Operacinio valdymo įrankiai

Šių įrankių tarpe išvardinti ir tokie, kurie tiktų ir strateginiam visos įmonės valdymui bei planavimui, tačiau dažniau naudojami operaciniame valdyme bei planavime. Tipiškiausi iš jų - tai paslaugų bei gamybos analizės bei statistinio vertinimo įrankiai:

 • Analitiniai įrankiai:
  • Ašakinės diagramos (Ishikawa arba priežasčių-pasekmių diagramos) - padeda identifikuoti paslaugų ir gamybos procesų sudedamųjų dalių priklausomybes
  • Procesų blokinės schemos - leidžia vienareikšmiškai apibrėžti atskirus darbų etapus viso proceso rėmuose
 • Statistinės analizės įrankiai:
  • Histogramos - leidžia įvertinti pasiskirstymų dažnumus
  • Pareto grafikai - leidžia identifikuoti pagrindines nuokrypių priežastis
  • Kontrolės grafikai - leidžia vertinti ilgalaikius parametrų pokyčius
  • Sklaidos diagramos - leidžia atrasti parametrų nuokrypio koncentracijos zonas
  • Kitos statistinės analizės priemonės
 • Projektų valdymo bei ilgalaikio planavimo priemonės:
  • Gantt diagramos - leidžia vizualiai įvertinti darbų tarpusavio laikus
  • PERT diagramos - leidžia vizualiai įvertinti darbų tarpusavio priklausomybes

Taktinio valdymo įrankiai

Taktiniams valdymo įrankiams priskirtinos visos komunikacijos bei darbų priemonės, kurios gali būti panaudotos žemesnių grandžių darbuotojų veikloje:

 • Visos tiesioginės komunikacijos priemonės (el. pašto programos, telefonas, "Post-It" lipdukai ir pan.) - leidžia efektyviai keistis informacija
 • Grupiniai ir asmeniniai kalendoriai (ir kalendoriai-knygutės, ir kalendoriai serveriuose, pvz., Exchange) - leidžia vykdyti kasdienį darbų planavimą
 • Darbų paskyros - leidžia kontroliuojamai perduoti darbus darbuotojams ar kitiems įmonės padaliniams
 • Patikrinimo sąrašai (angl. Check list) - leidžia tiksliai sukontroliuoti suplanuotų darbų įvykdymą
 • Procedūros bei instrukcijos - leidžia susieti operacinio lygmens reikalavimus su taktiniu lygmeniu
 • Darbo su klientais kontrolės programos (CRM, Servicedesk ir pan.) - automatizuoja dalį darbų, leidžia susieti taktinį lygmenį su operaciniu
 • Kitos kasdienės darbų kontrolės ir informavimo priemonės

Taigi, kaip matome, net paprasčiausias sąrašas gavosi pakankamai didelis, jog sunku jį būtų įsiminti. Kaip sėkmingai šiuos įrankius panaudosite savo įmonės darbe - priklausys tik nuo jūsų.

Komentarai

Aptarimas
Tags: ISO-9000, ISO-9001, kokybės vadyba, procesinis valdymas Paskutinį kartą keistas 02:54 Sek, 22 Lap 2009 , keitimus įvykdė Main. Peržiūrėtas 4,771 kartų Children Susiję puslapiai share Pasidalinti
Raktažodžiai